معرفی سالن راشل

دارای ژاکارد کارتی توانایی تولید پارچه ها ی تور طرح دار و دارای ماشین SAUER برای گلدوزی وگیپور می باشد.